ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Příprava na jazykové zkoušky pokračuje

Pravidelně dvakrát ročně probíhá na naší škole kurz přípravy na složení mezinárodních jazykových zkoušek FCE (First Certificate in English) a PET (Preliminary English Test). Kurzu se účastní studenti vyššího gymnázia. Velká část studentů se uchází o doživotně platný certifikát na své úrovni znalostí anglického jazyka.
Velkou roli hraje i fakt, že ti, kdo zkoušku FCE, popř. PET složí, nemusí už díky rozhodnutí MŠMT skládat školní část maturitní zkoušky z anglického jazyka. Zdůrazňuji, že hlavní tíha přípravy na zkoušku spočívá na individuální práci zájemce.

Naši studenti se zapojili velmi úspěšně. Zatím 8 studentů dnešního maturitního ročníku (v době zkoušky byli ještě v 7.S, resp. 3.B) obdrželo certifikát o složení mezinárodní jazykové zkoušky. Za pozornost stojí i fakt, že se jim to podařilo v době koronaviru, kdy všechny kontakty byly přerušené a kdy se museli k práci přinutit o to víc.

Zkoušku FCE složilo 6 studentů – Veronika Černá, Eliška Velíšková, Klára Nováková, Ondřej Hroch, Dominik Vorlíček a Jakub Kafka (dva posledně uvedení dokonce na vyšší úroveň C1). Zkoušku PET složily úspěšně 2 studentky – Táňa Výborná a Veronika Urbanová. VŠEM BLAHOPŘEJEME.


Kurz pro další ročníky (hlavně OKTÁVA a 4.B, ale i mladší zájemci) bude probíhat ve 1. pololetí tohoto školního roku (září až prosinec). Ve zmíněném kurzu mohou všichni rozvíjet hlavně svoji mluvenou angličtinu, trénovat poslech a dovědět se více o strategii u zkoušek tohoto typu.

Termíny zkoušek ve zbytku roku 2020:
PET – POUZE papírovou formou: 14.11. (např. Praha, Jihlava, registrace do 29.9.), 4.12. (např. Brno, České Budějovice, registrace do 26.10.)
PET na počítači – není vypsána
PET FOR SCHOOLS papírovou formou – 12.12. (např. Praha, registrace do 2.11.)

FCE na počítači – 17.10. (např. Praha, registrace do 1.10.), 20.11. (např. Praha, registrace do 5.11.)
FCE papírovou formou – 1.12. (např. Pardubice, Č. Budějovice, registrace do 9.11.), 12.12. (např. Praha, Jihlava, registrace do 9.11.),
FCE FOR SCHOOLS papírovou formou – 14.11. (např. Praha, registrace do 19.10.),
Výše uvedené údaje jsou pouze informativní. Každý si zodpovídá za své přihlašování sám. Sledujte aktuální stav na www.britishcouncil.cz


Příprava bude probíhat individuálně. Je možné si zapůjčit učebnice pro přípravu (zelené na FCE a červené na PET), též je možné dohodnout osobní či on-line konzultace.

Hodně úspěchů při studiu přeje Jiří Foller.

ilustrační obrázek: www.pixabay.com

rss