ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Příprava na jazykové zkoušky pokračuje

Pravidelně dvakrát ročně probíhá na naší škole kurz přípravy na složení mezinárodních jazykových zkoušek FCE (First Certificate in English) a PET (Preliminary English Test). Kurzu se účastní studenti vyššího gymnázia. Velká část studentů se uchází o doživotně platný certifikát na své úrovni znalostí anglického jazyka.
Velkou roli hraje i fakt, že ti, kdo zkoušku FCE, popř. PET složí, nemusí už díky rozhodnutí MŠMT skládat školní část maturitní zkoušky z anglického jazyka. Zdůrazňuji, že hlavní tíha přípravy na zkoušku spočívá na individuální práci zájemce.

Naši studenti se zapojili velmi úspěšně. Zatím 8 studentů dnešního maturitního ročníku (v době zkoušky byli ještě v 7.S, resp. 3.B) obdrželo certifikát o složení mezinárodní jazykové zkoušky. Za pozornost stojí i fakt, že se jim to podařilo v době koronaviru, kdy všechny kontakty byly přerušené a kdy se museli k práci přinutit o to víc.

Zkoušku FCE složilo 6 studentů – Veronika Černá, Eliška Velíšková, Klára Nováková, Ondřej Hroch, Dominik Vorlíček a Jakub Kafka (dva posledně uvedení dokonce na vyšší úroveň C1). Zkoušku PET složily úspěšně 2 studentky – Táňa Výborná a Veronika Urbanová. VŠEM BLAHOPŘEJEME.


Kurz pro další ročníky (hlavně OKTÁVA a 4.B, ale i mladší zájemci) bude probíhat ve 1. pololetí tohoto školního roku (září až prosinec). Ve zmíněném kurzu mohou všichni rozvíjet hlavně svoji mluvenou angličtinu, trénovat poslech a dovědět se více o strategii u zkoušek tohoto typu.

Termíny zkoušek ve zbytku roku 2020:
PET – POUZE papírovou formou: 14.11. (např. Praha, Jihlava, registrace do 29.9.), 4.12. (např. Brno, České Budějovice, registrace do 26.10.)
PET na počítači – není vypsána
PET FOR SCHOOLS papírovou formou – 12.12. (např. Praha, registrace do 2.11.)

FCE na počítači – 17.10. (např. Praha, registrace do 1.10.), 20.11. (např. Praha, registrace do 5.11.)
FCE papírovou formou – 1.12. (např. Pardubice, Č. Budějovice, registrace do 9.11.), 12.12. (např. Praha, Jihlava, registrace do 9.11.),
FCE FOR SCHOOLS papírovou formou – 14.11. (např. Praha, registrace do 19.10.),
Výše uvedené údaje jsou pouze informativní. Každý si zodpovídá za své přihlašování sám. Sledujte aktuální stav na www.britishcouncil.cz
Setkání našeho kurzu budou probíhat vždy ve ČTVRTEK, a to od 14.15 do 15.45 v učebně G16.
Datum přípravného kurzu: 17. 9., 1. 10., 15. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12.

Hodně úspěchů při studiu přeje Jiří Foller.

ilustrační obrázek: www.pixabay.com

rss