ZE ŽIVOTA ŠKOLY

PŘÍPRAVA NA FCE

Pravidelně dvakrát ročně probíhá na naší škole kurz přípravy na složení mezinárodních jazykových zkoušek FCE (First Certificate in English) a PET (Preliminary English Test). Kurzu se účastní studenti vyššího gymnázia. Velká část studentů maturitního ročníku se uchází o doživotně platný certifikát na své úrovni znalostí anglického jazyka.

O prázdninách se naši žáci (ze současné oktávy a 4. B) dověděli výsledky zkoušek FCE či PET, kterých se v červnu zúčastnili. Zkoušku FCE složili 4 studenti, zkoušku PET 7 studentů. Šestnáctý student oznámil, že se mu podařilo složit americkou zkoušku TOEFL na úrovni B2.

Příprava na jazykové zkoušky pokračovala i ve školním roce 2019/2020, a to od září do listopadu. Účastnili se studenti ze tříd 8. O a 4. B. Tito zájemci buď skládali zkoušku v listopadu (6 studentů) nebo se na ni chystají v prosinci 2019 (4 studenti). O výsledcích budeme informovat, jakmile budou zveřejněny.
Kurz pro nižší ročníky (hlavně septima a 3.B, ale i mladší zájemci) bude probíhat ve 2. pololetí tohoto školního roku (únor až duben).

Ve zmíněném kurzu mohou všichni rozvíjet hlavně svoji mluvenou angličtinu, trénovat poslech a dovědět se více o strategii u zkoušek tohoto typu.

Zanedbatelný není ani fakt, že ti, kdo zkoušku FCE, popř. PET složí, nemusí už díky rozhodnutí MŠMT skládat školní část maturitní zkoušky z anglického jazyka. Zdůrazňuji, že hlavní tíha přípravy na zkoušku spočívá na individuální práci zájemce.

Hodně úspěchů při studiu přeje Jiří Foller.

Dosud zkoušky úspěšně složili:

FCE PET (TOEFL)

Maturitní ročník  
2020: zatím 4 –7– (1) –11
2019: 8 –14 –22
2018: 5–4–9
2017: 6 –7– 13
2016: 1 – 1– 2
2015: 4 – 0 – 4
2014: 4 – 0 – 4
2013: 2 – 0 – 2
2013-2019 34 – 33 – 67

rss