Přijímací zkoušky nanečisto


Přijímací zkoušky nanečisto se budou konat 22. ledna 2020 od 14.15 hodin v budově gymnázia.
Žáci si mohou v reálném prostředí a odpovídajícím čase vyzkoušet a ověřit svoje znalosti z českého jazyka a matematiky. Obsahová náplň i forma zadání bude odpovídat připravovaným skutečným testům. Přijímačky nanečisto jsou pro všechny uchazeče zcela ZDARMA. Není nutné přihlášení.

Přijímací zkoušky budou probíhat ve dvou variantách
• pro osmileté gymnázium,
• pro střední odbornou školu a čtyřleté gymnázium.

rss