Novinky

Přijímací řízení - důležité

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

 • Bude realizováno v plánovaném termínu 22. dubna 2020. Jednotnou přijímací zkoušku uchazeči nekonají.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 22. dubna 2020 na webových stránkách školy www.gvi.cz a výsledkovou listinu umístíme na úřední desku za vraty školy Husovo náměstí 1 (škola je dále uzamčena).
 • Pokud se uchazeč hlásí pouze do oborů vzdělání s výučním listem, může odevzdat zápisový lístek bezprostředně po vyhlášení výsledků, tj. po 22. dubnu 2020.
 • Pokud uchazeč podal přihlášku do oboru vzdělání s výučním listem a jako druhý zvolil obor s maturitní zkouškou a chce čekat na výsledek jednotné přijímací zkoušky, aby se mohl mezi obory rozhodnout, odevzdá zápisový lístek do 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky (datum konání jednotné přijímací zkoušky zatím není určen). To je nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku pro všechny uchazeče.


JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

 • Měly by se konat v červnu, termín zatím nebyl zveřejněn. Vše bude závislé na vývoji epidemiologické situace v České republice.
 • Přijímací zkoušky proběhnou pouze v jednom termínu, uchazeč se dostaví do školy, kterou uvedl jako první.
 • Pokud na prvním místě uvedl obor vzdělání, do něhož se nekoná jednotná přijímací zkouška, dostaví se na školu uvedenou na druhém místě.
 • Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění.
 • Uchazečům doporučujeme intenzivní domácí přípravu ke zkouškám, můžete využít testy, které zveřejnil CERMAT.
 • Zápisové lístky musí uchazeči o studium oborů s maturitní zkouškou odevzdat do 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky.
 • O termínu a způsobu konání jednotných přijímacích zkoušek vás budeme včas informovat.


Průvodce přípravou na konání JPZ v souvislosti s COVID-19


V Ledči nad Sázavou 16. 4. 2020

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka


rss