ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Prezentiáda 2022

Po dvou letech se soutěž Prezentiáda dostala do své původní podoby. Krajská kola se konala prezenčně a česko-slovenské grandfinále proběhlo v dubnu. Připomeňme si, že soutěž spočívá v týmové spolupráci, kdy 2-3 žáci mají za úkol vytvořit zajímavou prezentaci na jedno ze dvou témat a předvést ji před porotou. Hodnotí se nejen zpracování samotné prezentace, ale také vystupování účastníků, jejich interakce s publikem, uchopení tématu inovativním způsobem a nakonec také reakce na otázky poroty.

Na naší škole je tato soutěž poměrně oblíbená a někteří žáci se jí účastní opakovaně. Děvčata z kvinty – Adéla Janáková, Natálie Uhrová a Kristýna Urbanová nasbírala za pět let, co navštěvují naši školu, již velké zkušenosti. Tudíž pro ně krajské kolo, kterého se zúčastnily s tématem 11. přikázání, bylo poměrně jednoduché. Na celé čáře zvítězily a nechaly tak za sebou desítku dalších týmů.

Do pražského Kongresového centra se na grandfinále vydaly v pátek 22. dubna. Zde měly možnost volby mezi tématy ASAP a Pravda nebo úkol. Dívky si vybraly druhou možnost a zjišťovaly, zda jsou vždy pravdivé „trvalé pravdy“. Konkrétně se zamýšlely nad rčením Štěstí si za peníze nekoupíš.

Kategorie ZŠ byla z naší školy hojně zastoupena a to čtyřmi týmy z primy, dvěma dívčími a dvěma chlapeckými. Tématy pro kategorii ZŠ pro krajská kola byla Co děláme o přestávkách a Co by kdyby. Týmu Prima elita, složeného z Natálie Kolárikové, Nely Burdové a Marie Mazačové, se povedlo postoupit do grandfinále se svou prezentací, kde představily svou třídu o přestávkách. Toto je velký úspěch, neboť v grandfinále bývá 6. třída (a odpovídající ročník osmiletého gymnázia) zastoupena velmi málo, častěji zde potkáte osmáky a deváťáky. Do grandfinále si pak vybraly téma Něco nad námi, kdy se jim zdálo zajímavější než téma Heuréka.

Sice se ani jednomu týmu nepodařilo postoupit v grandfinále mezi šestici nejlepších ze všech 36 zúčastněných týmů, ale to vůbec nevadí, protože zde jistě všechny dívky nasbíraly další bohaté zkušenosti a vzhledem k tomu, že ve svých kategoriích mají ještě před sebou tři ročníky, tak věříme, že se jim tato zkušenost v příštích letech vrátí.

Děkujeme všem zúčastněným za výbornou přípravu pro krajská kola i grandfinále a za rok se těšíme na další zajímavé prezentace.

Jana Flekalovárss