ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Prezentace studentů na ČVUT v Praze

Dne 5. 6. 2024 se konal na ČVUT již 16. ročník setkání a prezentace prací středoškolských studentů Stretech 2024. Na půdě strojní fakulty ČVUT měli možnost prezentovat své práce středoškoláci ze všech částí Česka. Účast byla veliká a samotné práce studentů byly zajímavé a často propracované do posledních detailů.

Naši žáci přispěli svým příspěvkem také. Tématem bylo propojování 3D modelování, 3D tisku a elektroniky za využití rozhraní ARDUINO. Cílem bylo vytvoření originálního virtuálního modelu, následně jej pomocí 3D tiskárny vytisknout a propojit s jednotlivými elektronickými komponentami, případně programovat.

Na setkání jsme obdrželi řadu inspirujících podnětů a vyměnili si své zkušenosti se žáky i učiteli z různých středních škol.

Odkaz na video „StreTech2024“: https://youtu.be/nZ3BGTKHhaQ

Těšíme se na další ročník a děkujeme za pozitivní ohlasy a nápady do budoucna.

Vít Dlouhý, Jakub Petr, Patrik Vosyka, Ondřej Matějka


rss