ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Prezentace naší školy na ZŠ v Havlíčkově Brodě

Během podzimních měsíců jste se mohli setkat se zástupci naší školy nejen na přehlídkách středních škol, které proběhly v Kutné Hoře, Havlíčkově Brodě a Pelhřimově, ale také rádi zavítáme přímo na návštěvu do základních škol, kde představujeme naši školu a prezentujeme obory, které se na naší škole vyučují.

V říjnu a v listopadu jsme rádi přijali pozvání do ZŠ v Dolních Kralovicích, následně do ZŠ v Lipnici nad Sázavou, také do ZŠ Komenského ve Světlé nad Sázavou a poslední zastávka byla v pondělí 7. listopadu 2022 v Havlíčkově Brodě – ZŠ Štáflova.

Do výše zmíněné školy se ráno vydali pedagogičtí zástupci naší školy Mgr. Andrea Čapková a pan Vojtěch Kváš, aby žákům devátých tříd komplexně představili naši školu, jednotlivé části školy, obory a samozřejmě je pozvali na Den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 26. listopadu 2022 od 9 do 12 hodin. Žáky zaujali nejen svou prezentací, ale zejména praktickými ukázkami a formou aktivit v českém i anglickém jazyce, kterými v nich vzbudili velký zájem. Dle nadšené spolupráce žáků a četnosti jejich dotazů se akce vydařila.

Během listopadu nás čeká prezentace školy na schůzkách zákonných zástupců v okolních základních školách a budeme velmi rádi, když se nejen uchazeči o studium, ale i celá široká veřejnost přijde podívat na Den otevřených dveří.

Děkuji všem učitelům a žákům, kteří se skvěle podílejí na prezentaci naší školy.

Soňa Poupětová


rss