ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Prezentace naší školy aneb s náborem neotálíme…

Každý začátek nového školního roku přináší nejenom žákům a studentům škol a jejich rodičům mnoho očekávání, novinek, změn. Je to ve všech směrech náročné období i pro pedagogy a vedení školy. Vedle všech pedagogických činností se v tomto období střední školy zaměřují i na propagaci a prezentaci školy tak, aby příští rok v září byly lavice ve třídách opět plné nováčků.

Naše „propagační“ období letos začalo již v polovině září, kdy jsme jedno sobotní odpoledne strávili na školní akci s názvem OPENFEST ve Zruči nad Sázavou, kde jsme žákům prezentovali naše aktivity týkající se 3D technologií či školních dílen.

3. října 2023 jsme měli první osobní setkání se žáky ve třídách, moji kolegové se vydali do ZŠ Lipnice nad Sázavou, kde prezentovali nejen naše stávající, ale i nové obory či zaměření a také aktivity, které se používají ve výuce.

Další zastavení připadlo na středu 11. října 2023, kdy jsme zamířili na opačnou stranu, než byla Lipnice, tedy do Kutné Hory na Veletrh středních škol, který se jako každoročně pořádá v Kulturním domě Lorec. Návštěvníky této akce jsme nejen seznamovali s nabízenými obory, ale zároveň si také mohli prohlédnout výrobky našich žáků a mohli si odnést i malý dárek ve formě lžíce na boty, otvíráku na lahve či jiné dekorativní předměty.

V pátek 13. října a v sobotu 14. října 2023 jste se s mými kolegy mohli potkat v jihlavském Cityparku, tato akce byla pořádána Krajem Vysočina a střední školy z celé Vysočiny zde mohly prezentovat svoji nabídku. Naše škola prezentovala novinky z oblasti 3D technologií a 3D tisku. O novinky byl velký zájem a mnozí návštěvníci se s nadšením zapojili do různých aktivit.

Druhé zastavení, neboli návštěva ve třídách, připadla na pondělí 16. října 2023, tentokrát mí kolegové navštívili ZŠ Komenského ve Světlé nad Sázavou. I zde na jejich prezentaci a aktivity čekaly dvě třídy žáků 9. ročníků, kteří se s nadšením zapojili do všech nabízených aktivit.

V pondělí 23. října jsme opět nasedli do služebního auta a těšili se na další základní školu, tentokrát v Havlíčkově Brodě – Štáflova. Zde na mé kolegy čekaly dvě třídy žáků z 9. ročníků a jejich zvídavé dotazy týkající se naší školy.

Na úterý 24. října 2023 připadla akce Přehlídka středních škol v Havlíčkově Brodě. Do kulturního domu Ostrov dorazili brzy ráno nejen pedagogové, ale také žáci a žákyně naší školy. Tato přehlídka středních škol je určena žákům základních škol a jejich zákonným zástupcům, ti zde společně získávají informace o jednotlivých maturitních a učebních oborech středních škol nejen z Kraje Vysočina. Stejně jako na prvním veletrhu v Kutné Hoře se všichni návštěvníci mohli seznámit nejen s obory školy, ale i s projekty, které naše škola pořádá, či s praktickými výrobky žáků školy. Zeptat se na to, co potencionální žáky a jejich rodiče zajímá a na webových stránkách škol to nenašli, vytvořit si vlastní úsudek na základě setkání s budoucími učiteli či staršími spolužáky.

Středeční dopoledne 25. října mí kolegové strávili na ZŠ Hálkova v Humpolci. Čekaly na ně tři třídy žáků 9. ročníků a jedna třída žáků 8. ročníku, i zde proběhla krátká prezentace oborů, která byla podpořena aktivitami, které vyučující používají během výuky na naší škole. Aktivity byly velmi rozmanité od hlavolamů z 3D tiskárny, přes aktivity z anglického či českého jazyka, vytvoření sněhu z chemie či skládání kostry z biologie. Žáci mohli vyluštit křížovku z ekonomiky, „pohrát“ si s robotíky, nebo se naučit svářet na tabletech či změřit teplotu prostředí nebo svojí Termokamerou.

V současné době se těšíme, že v poslední říjnový týden navštívíme ZŠ ve Zruči nad Sázavou, kam přijedeme oslovit žáky 9. ročníků. Také jsme rádi přijali pozvání na fyzikální přednášku „Obnovitelné zdroje energie“ na ZŠ Ledeč nad Sázavou.
Jsme rádi, že žáci 9. ročníků ze ZŠ Ledeč nad Sázavou, ZŠ Dolní Kralovice a ZŠ Čechtice nás osobně navštíví při Dnech otevřených dveří, které se budou konat v pátek 3. listopadu 2023 od 8 do 17 hodin a v sobotu 4. listopadu 2023 od 9 do 12 hodin na všech třech našich pracovištích.

Velmi děkuji svých kolegům, žákům i žákyním, kteří se s nadšením účastní jednotlivých propagačních akcí a kteří připravili a zapůjčili jednotlivé aktivity tak, aby naše návštěvy byly rozmanité a oslovili jsme jimi naše potencionální budoucí žáky a žákyně.

Závěrem bych ráda pozvala celou širokou veřejnost na Dny otevřených dveří 3. a 4. listopadu 2023, ve kterých se také bude konat i Školní veletrh fiktivních firem, jak v budově gymnázia, tak v budově Koželská. V pátek 3. listopadu 2023 se návštěvníci mohou zúčastnit Dnu firem (našich sociálních partnerů), kteří v budově Koželská budou prezentovat nejen svoji činnost, ale zejména spolupráci s naší školou, stipendijní oblast a možné budoucí uplatnění našich absolventů.

Za celé vedení školy i za všechny kolegy, kolegyně, žáky a žákyně organizující Dny otevřených dveří se velmi těším na vaši návštěvu u nás ve škole.

Ing. Soňa Poupětová
Zástupkyně ředitelky pro propagaci


rss