Archiv

Přehlídka středních škol v přírodních vědách

Ve Světlé nad Sázavou se ve čtvrtek 9. dubna 2015 uskutečnila Celokrajská přehlídka středních škol v přírodních vědách. Přehlídka probíhala v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost.

Naši školu reprezentovaly dvě skupiny. V kategorii nižších gymnázií a základních škol to byli zástupci kroužku astronomie: Gabriela Fialová,  Martin Rajdl, Tomáš Hlava, Tomáš Vrbka  s prezentací na téma Astronomie očima žáků, pod vedením pana Mgr. F. Trpišovského a pana M. Zelenky.

V kategorii žáků a studentů středních škol starších 16 let to byli zástupci chemického kroužku: Irina Nikoljuk, Bohuslava Bezstarostová, Jakub Vála s prezentací na téma Chemická analýza, pod vedením paní Ing. M. Šťastné a Mgr. J. Vrbkové.

Přehlídky se celkem zúčastnilo 21 skupin v obou kategoriích. Všechny prezentace hodnotila porota  a naše  družstva se v celkovém hodnocení umístila na druhém místě v každé kategorii. Odměnou bude studentům tematická exkurze, kterou pro ně uspořádá v červnu Kraj Vysočina.

Na přehlídce bylo vidět zaujetí pro přírodní vědy a také se podařilo rozšířit znalosti z těchto oborů nad rámec školní výuky. Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

J. Vrbková
rss