Archiv

Přednáška zasvětila studenty gymnázia do tajů optiky a astronomie

Plno zajímavých informací nejen o optických zákonech, ale i o tom, co se děje na nebi vysoko nad našimi hlavami, se dozvěděli studenti ledečského gymnázia díky dvěma odborným přednáškám, doprovázeným nejen četnými videoukázkami, ale i výstavou. Obě přednášky se uskutečnily v pátek 13. března v multifunkčním sále gymnázia.

Zatímco studenti mladšího gymnázia (prima - kvarta) přihlíželi ukázkám z optiky, studenti staršího gymnázia (1. - 4. ročník, kvinta - oktáva) polemizovali již s přednášejícím o vesmíru, jeho zákonitostech a druzích těles, se kterými je možno se ve vesmíru setkat.

Jaká je např. definice planety? A jak se nazývají nejmenší vesmírná tělesa? Jak vznikají a co způsobují jejich srážky? Věděli jste např., že meteorit, který byl zodpovědný za vyhynutí dinosaurů, měl v průměru "pouhých" 16 kilometrů? Díky přednášce již studenti znají na tyto otázky odpovědi.

Přednášku doprovázely kromě působivých fotografií vesmíru i videa, zachycující např. průlet meteoritu atmosférou nebo animace, ukazující jak rychle se v průběhu let rozvíjel průzkum vesmíru. Na závěr si studenti mohli prohlédnout úlomky meteoritů z různých oblastí a pečlivě prozkoumat jejich povrch a složení.

rss