Archiv

Přednáška Světlo a zvuk

Studenti kvinty, doplnění několika zájemci z 3.B a ze septimy, navštívili přednášku Dr. Michaela Londesborougha v pražské Městské knihovně.  Pan dr. Londesborough je český vědec britského původu, který se přistěhoval do naší země už v roce 2002. Uvádí rubriku Michaelův experiment v televizním magazínu  PORT na  České televizi. Od roku 2002 provádí výzkum v Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži. Je autorem nebo spoluautorem 41 vědeckých prací. Přednášel i na několika mezinárodních konferencích.  Je zapojen i do projektů Britské rady. Poslední dobou se specializuje zejména na polovodiče.

Jeho přednáška byla pro posluchače  velmi zajímavá. K vidění toho bylo opravdu hodně. Pokusy byly pestré - simulace blesku, výbuchy, různá laserová ukazovátka, zvukové dělo s kouřem nebo demonstrace vlnové délky zvuku. Své kouzlo měl i komentář sympatickou plynulou češtinou, byť samozřejmě s některými drobnými nepřesnostmi. Tím si Michael diváky rozhodně získal. Reakce diváků - žáků základních a středních škol byly spontánní. Několik dětí bylo do demonstrací i zapojeno.

Akce proběhla v rámci TÝDNE VĚDY. Exkurze se vydařila. Pro naše žáky bylo opravdu zážitkem vidět kombinaci prostého předání informace a jevištního show.


rss