Archiv

Přednáška RNDr. Miroslava Vostatka

Ve středu 16. prosince 2014 přednášel studentům v sále gymnázia absolvent prvního maturujícího ročníku našeho gymnázia (1950) vážený pan RNDr. Miroslav Vostatek z Pardubic, který je biochemikem, filatelistou a historikem. Pravidelně přispívá do Ledečského zpravodaje a aktivně se věnuje historii. Jeho pojetí filatelie však nespočívá v hromadění sérií známek v albech. ale má převážně tématické zaměření. V popředí jeho zájmu je válečná historie, například korespondence ze zajateckých táborů či heydrichiáda. V archvu má však i zajímavosti z oblasti medicíny. Přednáška byla zaměřena na klinickou biochemii a toxikologii, které se profesně věnoval jako vedoucí laboratoře Nemocnice Pardubice.

Velmi děkujeme za přednášku, publikace do školní knihovny a přejeme hodně zdraví do dalších let.

rss