Předmětové komise ve školním roce 2021/2022

  Předmětová komise

  Předseda

  Členové

  Český jazyk

   Mgr. Lenka Trtíková

  Mgr. Klára Dudáková 

  Mgr. Adéla Štefánková

  Mgr. Michaela Součková

  Mgr. Andrea Čapková

 

  Anglický jazyk

 

  Mgr. Milan Smejkal

  ThMgr. Ing. Jiří Foller

  Mgr. Michaela Viktorová

  Ing. Soňa Poupětová

  Mgr. Andrea Čapková

  Zuzana Dvořáková

  Renáta Nečilová Ficková

  Cizí jazyky

  Ruský jazyk

  Německý jazyk

  Francouzský jazyk

  Latina

  Ing. Marie Jiráková

 

  Mgr. Josef Král

  Mgr. Irena Sedláčková

  ThMgr. Ing. Jiří Foller

  Mgr. Václava Pajerová

  Mgr. Klára Dudáková

  Mgr. Iveta Hausdorová

  Společenskovědní

  Dějepis

  Společenské vědy

  Právo

  Výtvarná výchova

  Hudební výchova

 

  Mgr. Irena Sedláčková

  Mgr. Lenka Trtíková

  Mgr. Adéla Štefánková

  Ing. Soňa Poupětová

  Mgr. Iveta Hausdorová

  Mgr. Ivana Vitisková

  Ing. Hana Volencová

  Mgr. Stanislava Mrázková

  Mgr. Michaela Součková

  Mgr. Andrea Čapková

  Přírodovědní

  Matematika

  Fyzika

  Deskriptivní geometrie

  Zeměpis

  Základy přírodních věd

  Chemie

  Biologie

 

  RNDr. Yvetta Bartáková

  Mgr. Jaroslava Vrbková

  Mgr. Jarmila Zelená

  Mgr. František Trpišovský

  Mgr. Renata Kopřivová

  Mgr. Petra Drápelová

  Ing. Marie Jiráková

  Ing. Jaroslav Adamus

  Mgr. Barbora Štalmachová

  Mgr. Magdaléna Kvášová

  RNDr. Jiří Těšínský

  Informatika a výpočetní technika

  Ing. Jan Roubíček

  Ing. Jaroslav Adamus

  Ing. Jiří Dokoupil

  Ing. Jana Flekalová

  Tělesná výchova


  Mgr. Josef Král

 

  Mgr. Renata Kopřivová

  Mgr. Josef Jakl

  Ing. Jiří Dokoupil

  Mgr. Barbora Štalmachová

  Mgr. Robert Štefánek

  Odborné ekonomické předměty

  Ing. Vlasta Rýdlová

  Ing. Eva Skalická

  Ing. Hana Volencová

  Ing. Jana Flekalová

  Ing. Soňa Poupětová

  Odborné strojírenské předměty

 + odborný výcvik a praxe

  Ing. Vít Dlouhý

 

  Ing. Jiří Dokoupil

  Ing. Stanislav Dlouhý

  Josef Vitiska

  Petr Pešek

  Pavel Fialka

  Michal Blažejovský

  Tomáš Tvrdík

  Vojtěch Kváš


rss