Předmětové komise ve školním roce 2019/2020

Předmětová komise

Předseda

Členové

Český jazyk

Mgr. Lenka Trtíková

Mgr. Klára Dudáková

Mgr. Adéla Protivínská

Mgr. Václava Pajerová

 

Anglický jazyk

 

Mgr. Milan Smejkal

ThMgr. Ing. Jiří Foller

Mgr. Václava Pajerová

Mgr. Michaela Viktorová

Ing. Soňa Poupětová

Ing. Jana Flekalová

Mgr. Lucie Tvrdíková

Zuzana Dvořáková

Cizí jazyky

Ruský jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Latina

Ing. Marie Jiráková

 

Mgr. Josef Král

Mgr. Irena Sedláčková

Mgr. Václava Pajerová

Mgr. Klára Dudáková

Mgr. Iveta Hausdorová

Společenskovědní

Dějepis

Společenské vědy

Právo

Výtvarná výchova

Hudební výchova

 

Mgr. Irena Sedláčková

Mgr. Lenka Trtíková

Mgr. Adéla Protivínská

Mgr. Václava Pajerová

Ing. Soňa Poupětová

Mgr. Iveta Hausdorová

Mgr. Ivana Vitisková

Ing. Hana Volencová

Mgr. Josef Jakl

Mgr. Stanislava Mrázková

Mgr. Milan Smejkal

Přírodovědní

Matematika

Fyzika

Deskriptivní geometrie

Zeměpis

Základy přírodních věd

Chemie

Biologie

 

RNDr. Yvetta Bartáková

Mgr. Jaroslava Vrbková

Mgr. Jarmila Zelená

Mgr. František Trpišovský

Mgr. Renata Kopřivová

Bc. Lucie Tvrdíková

Ing. Marie Jiráková

Ing. Jaroslav Adamus

Mgr. Barbora Svobodová

Mgr. Alena Výborná

Ing. Stanislav Dlouhý

Informatika a výpočetní technika

Ing. Jan Roubíček

Ing. Jaroslav Adamus

Ing. Jiří Dokoupil

Ing. Jana Flekalová

Tělesná výchova

Mgr. Josef Král

 

Mgr. Renata Kopřivová

Mgr. Alena Výborná

Mgr. Josef Jakl

Mgr. Barbora Svobodová

Odborné ekonomické předměty

Ing. Vlasta Rýdlová

Ing. Eva Skalická

Ing. Hana Volencová

Ing. Jana Flekalová

Ing. Soňa Poupětová

Odborné strojírenské předměty

+ odborný výcvik a praxe

Ing. Stanislav Dlouhý

 

Ing. Jiří Dokoupil

Mgr. Václav Němec

Bc. Vít Dlouhý

Josef Vitiska

Petr Pešek

Pavel Fialka

Michal Blažejovský

Tomáš Tvrdík

Vojtěch Kváš


rss