Předmětové komise ve školním roce 2020/2021

Předmětová komise

Předseda

Členové

Český jazyk

Mgr. Lenka Trtíková

Mgr. Klára Dudáková

Mgr. Adéla Protivínská

Mgr. Václava Pajerová

 

Anglický jazyk

 

Mgr. Milan Smejkal

ThMgr. Ing. Jiří Foller

Mgr. Michaela Viktorová

Ing. Soňa Poupětová

Ing. Jana Flekalová

Mgr. Lucie Tvrdíková

Zuzana Dvořáková

Renáta Nečilová Ficková

Cizí jazyky

Ruský jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Latina

Ing. Marie Jiráková

 

Mgr. Josef Král

Mgr. Irena Sedláčková

ThMgr. Ing. Jiří Foller

Mgr. Václava Pajerová

Mgr. Klára Dudáková

Mgr. Iveta Hausdorová

Společenskovědní

Dějepis

Společenské vědy

Právo

Výtvarná výchova

Hudební výchova

 

Mgr. Irena Sedláčková

Mgr. Lenka Trtíková

Mgr. Adéla Protivínská

Mgr. Václava Pajerová

Ing. Soňa Poupětová

Mgr. Iveta Hausdorová

Mgr. Ivana Vitisková

Ing. Hana Volencová

Mgr. Stanislava Mrázková

Mgr. Milan Smejkal

Mgr. Magdaléna Kvášová

Ing. Jana Flekalová

Přírodovědní

Matematika

Fyzika

Deskriptivní geometrie

Zeměpis

Základy přírodních věd

Chemie

Biologie

 

RNDr. Yvetta Bartáková

Mgr. Jaroslava Vrbková

Mgr. Jarmila Zelená

Mgr. František Trpišovský

Mgr. Renata Kopřivová

Mgr. Petra Drápelová

Mgr. Veronika Vacková

Ing. Marie Jiráková

Ing. Jaroslav Adamus

Mgr. Barbora Štalmachová

Mgr. Alena Výborná

Mgr. Magdaléna Kvášová

RNDr. Jiří Těšínský

Ing. Eva Skalická

Informatika a výpočetní technika

Ing. Jan Roubíček

Ing. Jaroslav Adamus

Ing. Jiří Dokoupil

Ing. Jana Flekalová

Tělesná výchova


Mgr. Josef Král

 

Mgr. Renata Kopřivová

Mgr. Josef Jakl

Ing. Jiří Dokoupil

Odborné ekonomické předměty

Ing. Vlasta Rýdlová

Ing. Eva Skalická

Ing. Hana Volencová

Ing. Jana Flekalová

Ing. Soňa Poupětová

Odborné strojírenské předměty

+ odborný výcvik a praxe

Ing. Stanislav Dlouhý

 

Ing. Jiří Dokoupil

Mgr. Václav Němec

Bc. Vít Dlouhý

Josef Vitiska

Petr Pešek

Pavel Fialka

Michal Blažejovský

Tomáš Tvrdík

Vojtěch Kváš


rss