Archiv

Předkolo Baťovy manažerské olympiády

Dne 3. 4. 2017 proběhlo na naší škole předkolo Baťovy manažerské olympiády, která je organizována výhradně pro studenty 3. ročníků středních škol s ekonomickým zaměřením z České a Slovenské republiky. Na základě zájmu se zúčastnilo 5 děvčat 3. ročníku oboru Informační technologie, které prostřednictvím systému Moodle pracovaly na zadání. Test byl rozdělen do 5 oblastí: matematika a logika, všeobecný ekonomický přehled, ekonomie, management a marketing a anglický jazyk, časová dotace 80 minut. Pořadí řešení jednotlivých oblastí si žákyně volily sami. Na základě výsledků předkola postoupí úspěšné řešitelky do finále Baťovy manažerské olympiády, která se bude konat v červnu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Držme našim děvčatům palce, ať uplatní své dosud získané vědomosti a dovednosti.

Ing. Hana Volencová - odpovědná osoba Baťovy manažerské olympiády

rss