ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Předávání maturitních vysvědčení

V polovině května vyvrcholily letošní maturitní zkoušky na 8-letém gymnáziu ústní částí.

Na ledečském hradě se 25. 5. 2022 konalo slavnostní předávání maturitních vysvědčení, kterého se zúčastnila paní starostka Ing. Hana Horáková. Ve svém projevu k maturantům nezapomněla, kromě gratulace k úspěšnému složení maturitní zkoušky a přání mnoha úspěchů v dalším profesním i osobním životě, poděkovat rodičům za podporu žáků během jejich studia. Ředitelka školy poté zhodnotila výsledky letošních maturitních zkoušek a popřála nejčerstvějším absolventům školy hodně úspěchů v jejich dalším studiu na vysokých školách. K přání se připojila také zástupkyně školy, která celý ceremoniál organizovala.

Pak už přišlo na řadu rozdávání maturitních vysvědčení z rukou třídní učitelky. Na závěr zaznělo poděkování maturantů jak učitelům, kteří je připravovali nejen k maturitním zkouškám, ale hlavně rodičům, kteří s nimi všechny radosti a případné strasti prožívali a ve studiu je podporovali.


FOTOGALERIE

rss