Sportovní hala

Pravidla provozu haly

POZOR od 17. 10. 2022 bude provoz ve sportovní hale omezen z důvodu výměny několika protipožárních dveří. Respektujte prosím pokyny učitelů a správců haly.

Rozpisy

 • Provoz haly se řídí rozpisy na jednotlivé měsíce.       
 • Jsou tvořeny až s osmiměsíčním předstihem.       
 • Zohledňují časové pořadí došlých požadavků.
 • Požadavky nejlépe písemnou formou prostřednictvím emailu.      
 • Zohledňují tyto priority (sestupně):

  1. akce spojené s ubytováním
  2. celodenní mistrovské turnaje
  3. mistrovská utkání, mistrovské turnaje
  4. pravidelné oddílové tréninky v dané dny podle věkových kategorií vzestupně
  5. turnaje zájmových skupin
  6. pravidelné zájmové skupiny
  7. nepravidelné zájmové skupiny        

 • Průběžně se upravují podle dalších požadavků a dohod.       
 • Poslední úpravy rozpisů jsou vždy 25. den v předchozím měsíci.       
 • Zákazník si ve vlastním zájmu zkontroluje, zda jsou jeho požadavky splněny.
 • Změny po tomto datu v obsazených hodinách pouze se souhlasem všech dotyčných stran.       
 • Volné hodiny se objednávají průběžně.       
 • Do žlutě označených polí (víkendy, státní svátky, školní prázdniny) se objednávají všichni zákazníci bez rozdílu zvlášť.

Poskytovatel x zákazník

 • Poskytovatel se snaží vyjít vstříc všem požadavkům zákazníků.       
 • Zákazník se do volných hodin objednává nejpozději dva dny předem.       
 • Poskytovatel negarantuje objednávky na poslední chvíli (např. v daný den).       
 • Zákazník svou neúčast v rozporu s rozpisem sdělí prokazatelným způsobem nejpozději dva dny předem (ve výjimečných případech později).       
 • Zákazník svůj příchod do zařízení ohlásí službě v hale a dohodne způsob finančního vyrovnání.       
 • Poskytovatel pronajímá zařízení v dobré víře, že bude plně vyhovovat požadavkům zákazníka.       
 • Zákazník neodkladně upozorní poskytovatele na případně zjištěné nedostatky v zařízení.       
 • Poskytovatel je plně k dispozici k řešení vzniklých problémů.       
 • Zákazník upozorní i na nedostatky, které se vyskytly v době jeho působení v zařízení.       
 • Zákazník upozorní obsluhu na svůj odchod ze zařízení.       
 • Při svém odchodu ze zařízení garantuje stejný stav jako při jeho příchodu do zařízení.       
 • Pravidelné i nepravidelné zájmové skupiny mají svého vedoucího - prostředníka.       
 • Nekorektní zákazník může být omezován dalšími podmínkami.       

Provozní řády

rss