ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Poznej Vysočinu

Tradiční projektový den Poznej Vysočinu proběhl ve čtvrtek v kvartě. V jeho rámci se žáci prostřednictvím prezentací, pracovních listů, doplňovaček a dalších zdrojů seznamovali s různými informacemi o našem kraji, např. s kulturními a sportovními osobnostmi, zeměpisnými informacemi nebo historickými památkami. Soutěž vyhlašuje Kraj Vysočina a jejím cílem je zvýšit povědomí žáků o našem kraji. Do konce února ještě proběhne školní část soutěže, ze které postoupí nejlepší žák a nejlepší žákyně do krajského kola, které se bude konat v Jihlavě.


rss