Archiv

Poznej Vysočinu

Krajské kolo soutěže Kraje Vysočina 2017

V pátek 17. března se naši 2 žáci kvarty Kateřina Hönigerová a Vojtěch Prchal zúčastnili finále znalostní soutěže "Poznej Vysočinu", které se konalo v Kongresovém sálu Krajského úřadu  Kraje Vysočina. Do soutěže se letos zapojilo 81 škol z Vysočiny, což dle pravidel soutěže znamenalo účast cca 160 žáků ZŠ a nižších gymnázií ve finálovém kole. Naší Kátě Hönigerové se podařilo získat ve znalostním testu celkem 39 bodů, což jí vyneslo celkové 17. místo a odměnu ve formě dvoudenního poznávacího zájezdu do Prahy společně se 40 nejlepšími soutěžícími. Blahopřejeme!

rss