S anglickým jazykem do dalších předmětů

Používáme metodu CLIL

Jedním ze zdrojů informací a také inspirací pro tvůrčí práci i pro pozdější výuku bylo školení pro tvůrce výukových materiálů „Používáme metodu CLIL“. Metodu CLIL lze česky vysvětlit jako „Společné osvojování jazyka a jiného obsahu“. Jedná se v podstatě o to, že část znalostí v jakémkoli předmětu (např. v technickém nebo přírodovědném) je žákům sdělena nebo je s nimi procvičena v cizím jazyce. Tím se propojí zkušenosti a dovednosti získané v různých předmětech, což se velmi přibližuje požadavkům praktického života. Trend není zcela nový, ale doposud není dostatečně rozšířen. Právě absolvované školení by mělo pomoci v zavádění a zdokonalení těchto praktik.

Školení bylo organizováno Národním institutem pro další vzdělávání v Jihlavě. Lektorkou byla paní PhDr. RNDr. Jana Jílková, která spolupracuje mj. s několika vysokými školami (např. FSV UK nebo PedF UK). Program byl náročný, ale přínosný. Všech dvanáct účastníků obdrželo certifikáty o jeho absolvování.

ThMgr. Ing. Jiří Foller

rss