ZE ŽIVOTA ŠKOLY

POKRAČUJE PŘÍPRAVA NA FCE

V březnu 2019 byla vytvořena skupina, která se společně připravuje na mezinárodní jazykové zkoušky FCE. Kurz probíhá každou druhou středu v učebně G 16, a to od 14.15 do 15.45, popř. podle dohody se zájemci.

Termíny kurzu: 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 15.5., popř. 12. a 19.6.

Ve zmíněném kurzu mohou všichni rozvíjet hlavně svoji mluvenou angličtinu, trénovat poslech a dovědět se více o strategii u zkoušek tohoto typu.


Termíny zkoušek jsou:

FCE počítačovou formou:           25.5.

FCE papírovou formou: 8.6., 11.6., 22.6.

PET počítačovou formou: 12.6.

PET papírovou formou: 24.5., 15.6.Zanedbatelný není ani fakt, že ti, kdo zkoušku FCE, popř. PET složí, nemusí už díky rozhodnutí MŠMT skládat školní část maturitní zkoušky z anglického jazyka. Znovu zdůrazňuji, že hlavní tíha přípravy na zkoušku spočívá v individuální práci zájemce.

Více na www.britishcouncil.cz.


BLAHOPŘEJEME VŠEM, KTEŘÍ SLOŽILI ZKOUŠKY V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE:

Zkoušku FCE ve školním roce 2018/2019 složili:
Časarová Veronika – 8.O
Červenková Nikola – 8.O
Hlava Tomáš – 8.O
Hlídková Šarlota – 8.O
Hořejš Petr – 8.O
Kobrová Karolína – 8.O
Vrbka Tomáš – 8.O
Vrbová Zuzana – 8.O

+

Tomáš Fanta - SOŠ

Zkoušku PET ve školním roce 2018/2019 složili:
Fantová Barbora – 8.O
Francová Markéta – 8.O
Holoubek Ondřej – 8.O
Hořejšová Nikola – 8.O
Medová Natálie – 4.B
Krátký Jaroslav – 8.O
Kubát Adam – 4.B
Lebedová Kateřina – 8.O
Nulíčková Lucie – 8.O
Rajdl Martin – 8.O
Ryšavá Monika – 8.O
Sklenička Ondřej – 8.O
Syrovátka Martin – 8.O
Vaňková Martina – 8.O


Mezinárodní jazykové zkoušky


Maturitní ročníkFCEPETCelkem
201981422
2018549
20176713
2016112
2015404
2014404
2013202
2013-201930 2656rss