ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Podnikatelské činnosti aneb začínáme podnikat v rámci fiktivní firmy

Podnikatelské činnosti je předmět, který je naší škole vyučován ve 3. ročníku střední odborné školy oboru Informační technologie a v 2. ročníku vyšší odborné školy oboru Ekonomika a management podniku. V rámci tohoto předmětu si studenti upevňují znalosti získané při výuce předmětů: Ekonomika, Účetnictví, Právo, Marketing, Informační technologie a další. Podnikatelské činnosti jim poskytují možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti. Jedná se o vytvoření virtuální společnosti, která je vedena, jako by skutečně existovala a vzniklá fiktivní firma je zapojena do systému fiktivních firem organizovaných Centrem fiktivních firem ČR, který provozuje Národní ústav pro vzdělávání.

Fiktivní firma odpovídá reálné společnosti svojí právnickou formou (nejčastěji studenti volí právní formu - společnost s ručením omezeným), strukturou a funkcí, řídí se stejnými právními předpisy a využívá stejné podklady z hospodářské praxe. Fiktivní firmy spolu obchodují navzájem podle běžných obchodních zvyklostí. Její pracovníci uskutečňují všechny základní podnikové činnosti, jako jsou např.:

  • nákup, prodej, reklama
  • písemná komunikace
  • fakturace a účtování apod.

Cílem předmětu podnikatelské činnosti je trénovat iniciativu, samostatnost i týmovou práci a zejména poskytnout studentům dovednosti, jak správně založit a vést obchodní společnost či živnost. Žáci se učí pracovat v týmu, přijímají odpovědnost, rozvíjejí samostatnost a především si prohlubují své odborné teoretické znalosti. Tento předmět je ideální ukázkou ekonomické praxe a napomáhá snazšímu pochopení probírané látky. Současně našim absolventům usnadní vstup na trh práce, do jejich prvních zaměstnání či při zakládání vlastní firmy.

V současné době podnikají na naší škole dvě fiktivní firmy s názvy:

GoldenCoast Photography, s. r. o.

Akiwi, s. r. o.

Fiktivní firmu "GoldenCoast Photography, s. r. o." založili studenti 2. ročníku vyšší odborné školy s cílem prohloubit si své aktivity v rámci fotografických služeb. Druhá firma, která na naší škole funguje, je "Akiwi, s. r. o.". Tuto společnost si založili žáci 3. ročníku oboru Informační technologie střední odborné školy a jejím předmětem podnikání je prodej šťáv a džusů.

Studenti obou firem přistupují ke své práci zodpovědně a velice svědomitě plní úkoly, které vyplývají z jejich podnikatelských činností. Přijďte se podívat na jejich stánky a sami zhodnoťte práci našich studentů. Pro letošní rok si obě fiktivní firmy připravily reálné překvapení, které návštěvníky veletrhu fiktivních firem skutečně potěší.

Stánky fiktivních firem budou připraveny pro veřejnost v rámci školního veletrhu fiktivních firem v pátek 23. listopadu 2018 od 8 do 17 hodin a v sobotu 24. listopadu 2018 od 9 do 12 hod. v Koželské ulici v budově Střední a Vyšší odborné školy v Ledči nad Sázavou.

Velice se na obchodování s vámi těšíme

Ing. Soňa Poupětová a Ing. Hana Volencová - vyučující předmětu Podnikatelské činnosti

a studenti fiktivních firem

rss