Archiv

Podnikatelské činnosti aneb začínáme podnikat v rámci fiktivní firmy

Podnikatelské činnosti je předmět, který je na škole vyučován ve 3. ročníku střední odborné školy oboru Informační technologie a v 2. ročníku vyšší odborné školy. V rámci tohoto předmětu si žáci a studenti upevňují znalosti získané při výuce předmětů: Ekonomika, Účetnictví, Právo, Marketing, Informační technologie a další. Podnikatelské činnosti jim poskytují možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti. Jedná se o vytvoření virtuální společnosti, která je vedena, jako by skutečně existovala a vzniklá fiktivní firma je zapojena do systému fiktivních firem organizovaných Centrem fiktivních firem ČR, který provozuje Národní ústav pro vzdělávání.

Fiktivní firma odpovídá reálné obchodní společnosti svojí právnickou formou (nejčastěji studenti volí právní formu - společnost s ručením omezeným), strukturou a funkcí, řídí se stejnými právními předpisy a využívá stejné podklady z hospodářské praxe. Fiktivní firmy spolu obchodují navzájem podle běžných obchodních zvyklostí. Její zaměstnanci uskutečňují všechny základní podnikové činnosti, jako jsou např.:

  • nákup, prodej, reklama,
  • obchodní korespondence,
  • fakturace a účtování apod.

Cílem předmětu podnikatelské činnosti je trénovat iniciativu, samostatnost i týmovou práci a zejména poskytnout studentům dovednosti, jak správně založit a vést obchodní korporaci či živnost. Žáci pracují v týmu, přijímají odpovědnost, rozvíjejí samostatnost a především prohlubují si své odborné teoretické znalosti. Tento předmět je ideální ukázkou učební praxe a také napomáhá snazšímu pochopení probírané látky. Současně našim absolventům usnadní vstup na trh práce, do jejich prvních zaměstnání či při zakládání vlastní firmy.

V současné době podnikají na naší škole dvě fiktivní firmy s názvy:

  • Enjoy this moment, s. r. o.
  • Hotel Paradise, s. r. o.

Fiktivní firmu "Enjoy this moment, s. r. o." založili studenti 2. ročníku vyšší odborné školy s cílem prohloubit si své aktivity v rámci půjčování svatebních, společenský šatů a pánských obleků. Druhá firma, která na naší škole funguje, je "Hotel Paradise, s. r. o.". Tuto společnost si založili žáci 3. ročníku oboru Informační technologie střední odborné školy a jejím předmětem podnikání je ubytování v oblasti Pálava. Dále pak nabízí wellness pobyty, masáže, saunu, léčivé a vířivé koupele a také sportovní a fitness centrum.

Studenti obou firem přistupují ke své práci zodpovědně a velice svědomitě plní práce, které vyplývají z jejich podnikatelských činností. Přijďte se podívat na jejich stánky a sami zhodnoťte práci našich studentů. Stánky fiktivních firem budou připraveny pro veřejnost v rámci školního veletrhu fiktivních firem v pátek 27. listopadu 2015 od 8 do 17 hodin a v sobotu 28. listopadu 2015 od 9 do 12 hodin v Koželské ulici v budově Střední a Vyšší odborné školy v Ledči nad Sázavou.

Velice se na obchodování s Vámi těšíme

Ing. Soňa Poupětová - vyučující předmětu Podnikatelské činnosti

a studenti fiktivních firem

rss