Novinky

Podmínka pro konání přijímacích zkoušek

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT  Přijímací řízení - dodatek č. j.: MSMT-4337/20021-7 se stanovuje:

  • uchazeč o střední vzdělávání musí před každou osobní účastí na některé ze zkoušek přijímací zkoušky předložit negativní výsledek testu.
  • Pokud uchazeč testování na covid-19 odmítne, nebude mít právo přijímací zkoušku vyžadující osobní přítomnost konat.
  • Pokud bude mít uchazeč pozitivní výsledek testu, má právo na náhradní termín.


V Ledči nad Sázavou 7. dubna 2021.

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka
rss