Novinky

Poděkování a přání

Děkujeme všem žákům a studentům školy za odpovědný přístup k online vzdělávání, děkujeme rodičům za celoroční spolupráci se školou, podporu a pomoc svým dětem ve studiu z domu. Děkujeme kolegům za náročnou práci a zvládání všech překážek této mimořádné doby.

Přejeme všem žákům a studentům školy hezké, slunečné, bezpečné prázdniny a našim kolegům klidné prožití zasloužené dovolené.

Věříme, že vše bude dobré a společně ve škole zahájíme nový školní rok 2020/2021 v úterý 1. září 2020.


Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka a Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘrss