Archiv

Počítačový rekvalifikační kurz v Ledči nad Sázavou

Od prosince 2015 do února 2016 proběhl na naší škole rekvalifikační kurz Základní aplikace na PC v rozsahu 50 hodin. Účastníci kurzu se seznámili s prostředím kancelářských aplikací pro práci s textem (MS Word) a s tabulkami (MS Excel). Naučili se jejich efektivní obsluhování a praktické využití při běžných firemních a podnikových činnostech.

Na praktických příkladech strukturovali a zpracovávali dokumenty, tvořili seznamy, vkládali tabulky, grafické objekty a tiskli. Dále účastníci vytvářeli a formátovali tabulky, zadávali jednoduché vzorce a základní funkce, používali nástroje pro efektivní práci v tabulkovém kalkulátoru, včetně práce s rozsáhlými tabulkami a grafy.

Přejeme všem absolventům rekvalifikačního kurzu, aby své nově získané znalosti a dovednosti využívali ve svém dalším profesním i soukromém životě.

Pro velký úspěch škola plánuje další termín rekvalifikačního kurzu v dubnovém až červnovém termínu roku 2016.

Ing. Jan Roubíček

rss