ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Pater Toufar a naše gymnázium


V uplynulém týdnu si naše veřejnost připomněla 70 let od kruté smrti Josefa Toufara, číhošťského faráře. Mohli jsme sledovat mnoho pořadů, dokumentů i reportáží z akcí, které v uplynulých dnech probíhaly. Josef Toufar je vedle Milady Horákové považován za jednu z nejvýznamnějších obětí komunistického teroru.
Vedle závěru jeho života byl také opakovaně zdůrazňován kladný vztah k našemu kraji a k místním lidem. Z doby, kdy ještě působil v Zahrádce, pochází i jeho snaha o zřízení střední školy v Ledči nad Sázavou. Část dopisu Josefa Toufara byla zveřejněna v almanachu Gymnázia Ledeč nad Sázavou 1946 – 2016 k 70. výročí založení, a to v příspěvku Miloše Doležala.
Citujeme z něho:
„Jedno celému širokému kraji schází, totiž – možnost vyššího vzdělání, neboť střední a odborné školy jsou v Humpolci, Havlíčkově Brodě a v Čáslavi, v městech několik hodin vzdálených. A přece nevím, kde se sejdeme s tak vyspělými venkovany, jako právě v našem kraji… Ale vědychtivou a snaživou mládež máme i nyní. Bohužel, studovat zůstává jen toužebným snem a přáním mnoha nadaných žáků, neboť je to možností nemnoha zámožných rodičů, kteří si mohou dovolit vydržovat za velkých finančních obětí dítě ve městě na studiích. A v mnoha rodinách je takových schopných a nadaných dětí i více. Jak proti nám jsou šťastnější na Světelsku, kde mají krásné vlakové spojení do Havl. Brodu anebo Zručsko do Kutné Hory, sídel to středních a odborných škol. A proto nyní, kdy je program vlády, aby dle schopností se dostalo vzdělání všem, kdy se zřizují nové střední školy, doufáme, že i našemu ledečskému kraji se dostane, nač má svaté a spravedlivé právo – Posázavského gymnázia v Ledči nad Sázavou. Schopných a nadaných žáků čeká již mnoho.“

O tom, že Josef Toufar má co říci i v naší době, se přesvědčíme po jarních prázdninách, kdy se na naší škole za účasti výše zmíněného Miloše Doležala bude konat projektový den právě o Josefu Toufarovi.
rss