Novinky

Organizace výuky od 16. 3. 2020

Organizace výuky od 16. 3. 2020


1. Mimořádná porada učitelů bude 16. 3. 2020 od 8:30 hodin v učebně č. G07.

2. Všichni žáci a studenti mají zákaz vstupu do školy.

3. Všichni žáci a studenti školy mají od pondělí 16. 3. 2020 odhlášené obědy.

4. Žáci školy budou neprodleně osloveni elektronicky.

5. Sledujte školní e-mailovou poštu, budeme ji prioritně využívat k zadávání úkolů a komunikaci. Dále sledujte školní aplikaci „bakaláři“.

6. Prioritně budeme řešit výuku maturantů na maturitní zkoušku.

7. Během pondělí 16. 3. 2020 sdělíme, jakým způsobem si mohou rodiče vyzvednout učebnice ze školních skříněk, jak odevzdat důležité dokumenty k maturitní zkoušce, jak budeme vydávat potvrzení o studiu apod.

8. Žádáme žáky a studenty, aby průběžně sledovali aktuální informace ve sdělovacích prostředcích, školní poštu, školní web.

9. S dotazy k obecnému chodu školy se obracejte na e-mail ředitelky školy vitiskovai@gsv365.cz, případně zástupkyně ředitelky pro vzdělávání rydlovav@gsv365.cz, konkrétní otázky k jednotlivým předmětům směřujte na konkrétní vyučující.


Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss