ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Olympiáda - Anglický jazyk

Zimní měsíce se vyznačují nejen mrazivým počasím, ale také jsou obdobím všech možných soutěží a olympiád. Jednou z těch, ve kterých naše škola dlouhodobě sbírá úspěchy, je olympiáda v anglickém jazyce. Školní kolo proběhlo ve středu 31. ledna.

Porota ve složení Michaela Viktorová, Milan Smejkal a Jiří Foller byla svědky velmi dobrých výkonů.

V kategorii II. (třídy tercie a kvarta) se zúčastnili i Šimon Prchal, Matyas Fišer a Matouš Mendl. Nejvíce znalostí ale prokázal Martin Pavelka.

Vyrovnaná byla kategorie III., která zahrnuje vyšší gymnázium mimo maturitní ročníky. Zde se předvedla tři děvčata  ze Septimy - Zuzka Vrbová, Karolína Kobrová a Veronika Časarová. Velmi zdatně jim sekundoval sextán Tomáš Bíza.

Okresní kolo olympiády proběhlo 13., resp. 15. února. 

Ve středu 14. března byly úspěšným účastníkům olympiády předány odměny za jejich výkony.

 

Naši školu v Havl. Brodě reprezentovali:

Veronika Bělíková - prima, I. kategorie

Martin Pavelka - tercie, II. kategorie

Tomáš Bíza - sexta, III. Kategorie

 

A jak se jim dařilo?

V silné konkurenci se žádný z nich neztratil. Veronika skončila ve své kategorii na 3. místě, a protože soutěžila i proti sekundánům, je její umístění příslibem. Martin skončil na 4. místě. 

Radost nám udělal zejména TOMÁŠ BÍZA, který skončil v silně obsazené soutěži (11 studentů) na 3. místě, odnesl si diplom a poukaz na věcnou cenu. Také on se bude moci zúčastnit olympiády ještě příští rok, protože letos soutěžil se studenty o rok staršími.

 

Konverzační soutěže v anglickém jazyce jsou nejsilněji obsazené, a proto nás opravdu těší, že naši žáci dlouhodobě dosahují výborných výsledků. Pro další, kteří třeba váhají s účastí v olympiádách a dalších aktivitách, připomínáme, že úspěchy z těchto soutěží hrají často důležitou roli v přijímacích řízeních na vysoké školy. Věříme proto, že i v příštích letech se najdou žáci, kteří budou vzorně reprezentovat školu, ale také využívat své schopnosti a dovednosti, které během studia získali.

rss