ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Olympiáda - anglický jazyk

Na naší škole proběhlo v prosinci školní kolo olympiády z anglického jazyka. Z mladších účastníků (nižší gymnázium) zvítězili Filip Hess (prima) a Sofia Herko (kvarta), ze starších studentů (vyšší gymnázium) byli nejlepší Michal Dvořák (sexta) a Veronika Bělíková (septima).
Nejen vítězové ale i ostatní účastníci připravili porotě dvě příjemná jazyková odpoledne, kde svojí skvělou angličtinou popisovali situace na fotografiích, čile s námi konverzovali a spontánně reagovali na další otázky porotců, z nichž většina byla přímo ,,na tělo". Zároveň nám tím ale nachystali nelehký úkol - vybrat ty nejlepší, přičemž tak výborní jazykáři nastavují laťku rok od roku výš.
Báječnou posilou týmu komise byla naše americká asistentka Beatrice, která mohla všechny účastníky posoudit z perspektivy rodilého mluvčího.
Tyto angličtinářské hrdiny posíláme do okresního kola.

Gratulujeme a přejeme jim hodně štěstí!!!

Andrea Čapková 


Foto: archiv školy a edusoftlearning.com

rss