ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Ohlédnutí za Adaptačním dnem gymnázia – 1.P i 1.B


Kvůli eliminaci rizik jsme tentokrát místo oblíbeného adaptačního pobytu absolvovali adaptační den. Bylo to v úterý 8. září (prima) a 9. září (1. ročník čtyřletého studia).
Aktivity byly připraveny Střediskem volného času, v jehož prostorech také první část dne probíhala. Jako třídní můžu potvrdit, že se nikdo nenudil. I ti, kteří byli zpočátku třeba trošku ostýchaví, se později do her nadšeně zapojovali. Vyvrcholením dne byly aktivity v lesoparku Šeptouchov, kde se mohli primáni vyřádit při aktivitách, ve kterých museli spoléhat jeden na druhého a prokázat svoji týmovost a obětavost.
Po primě gymnázia vyrazili na adaptační den i studenti třídy 1.B, kteří právě na gymnáziu začínají svoji čtyřletou pouť k maturitě. Všichni účastníci měli kromě mnoha aktivit a soutěží ještě jeden velký úkol, který je také smyslem adaptačního dne – vzájemně se poznat a „stmelit“. Díky výborným aktivitám, příjemnému prostředí SVČ, nádherné přírodě na Šeptouchově i pěknému počasí se to podařilo.


Jiří Foller a Jana Flekalová, třídní učitelé


FOTOGALERIE PRIMA

FOTOGALERIE 1.Brss