ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Odborná přednáška společnosti BOKI

Dne 8. 11. 2022 proběhla na naší škole odborná přednáška společnosti BOKI Industries a. s. pro třídy 3.SM, 3.OK a 2.ST. V úvodu žáci diskutovali nad důvody výběru studovaného oboru na naší škole a celkově o oblasti strojírenství.

Následovalo seznámení se společností BOKI včetně sortimentu její výroby (doprava, tiskařské stroje, kryty, rozvaděče apod.). Společnost se zabývá zpracováním součástí z plechu (oceli, hliníkové slitiny), řezání pomocí laseru, děrování, ohýbání nebo technologií svařování.

Žáci byli informování o možnostech absolvování brigád a odborných praxí v uvedené společnosti. Současně byla představena nabídka měsíčního stipendia pro žáky. Děkujeme paní Mgr. Haně Vodičkové a výrobnímu řediteli Danieli Hrbkovi za představení firmy, zajímavou prezentaci a seznámení s pracovními možnostmi ve společnosti BOKI pro žáky naší školy.

Ing. Vít Dlouhý, IWE


rss