Archiv

Odborná přednáška a prezentace ČVUT Praha

Ve středu 4. března 2015 proběhla na naší škole pro studenty prezentace a odborná přednáška s ČVUT Praha, kterou zastupovali p. Josef Bolom a p. Miroslav Žilka. Ve vestibulu odborné školy probíhala nejdříve prezentace formou stánku, kde zástupci vysoké školy podávali podrobné informace o studiu a předávali písemné publikace o  této technické škole.

Následovala odborná přednáška v učebně   rozdělena na tři části. Úvodní část byla věnována krátké prezentaci o škole, jejím postavení mezi světovými univerzitami a vzájemné spolupráci mezi nimi, možnostem uplatnění v praxi u řady prestižních firem (Škoda MB, Microsoft, Google, atd.), dále volnočasovým aktivitám patřícím též do standardní nabídky ČVUT Praha, které   jsou studentům nabízeny formou klubů, spolků či sborů. Nezbytnou součástí je i zájmová sportovní činnost, která je nabízena skutečně ve velmi široké paletě. Kromě těchto možností je k dispozici i kariérní centrum, kde   je nabízena pomoc psychologa, právníka či kněze.

Druhá část byla věnována strojní fakultě, kterou představil p. Miroslav Žilka. Pozornost fakulty je věnována profilu absolventa, který představuje vyvážené propojení technika a manažera. Tím je zvýšena "prodejní cena" absolventů a řada prestižních firem (např. Skanska, Budweiser, Microsoft….) pak absolventům ČVUT Praha dává přednost před ostatními absolventy. Dokladem pak byla ukázka úspěšných a známých absolventů, kteří pracují na významných pozicích u řady zahraničních firem.

Závěr byl věnován dotazům, kde se jasně ukázalo, že tato problematika naše studenty zajímá a určitě některým pomohla vyřešit jeho osobní postoj k oboru či pokračování v dalším studiu.


rss