ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Ocenění našich studentů na Městském úřadě v Ledči nad Sázavou

Nejúspěšnějším studentům, kteří reprezentovali naši školu ve školním roce 2018/19 na okresních, krajských a mezinárodních soutěžích, bylo ve středu 26. června 2019 předáno ocenění na Městském úřadě v Ledči nad Sázavou. Studenti obdrželi děkovný dopis a dárkovou poukázku z rukou starosty Ing. Zdeňka Tůmy, místostarostky Ing. Hany Horákové a místostarosty Mgr. Michala Simandla.

Ocenění studenti

Michal Dvořák – prima – osmileté gymnázium

Michal Dvořák je úspěšný v olympiádách a úspěšně reprezentuje školu.

Matematická soutěž Pythagoriáda okresní kolo: 4. místo
Matematická olympiáda 6. ročníků, okresní kolo: 13 místo
Matematický klokan kategorie Benjamín, školní kolo: 2. místo

Anna Marie Pavelková - sekunda - osmileté gymnázium

Anna Marie Pavelková je talentovaná žákyně. Účastní se pravidelně různých soutěží, kde získává přední ocenění. Výborná příprava a výsledky, vzorná reprezentace školy. Nominace na Talent Vysočiny 2019.

Recitační soutěž:
1. místo okrskové kolo
1. místo okresní kolo

Biologická olympiáda, kategorie D:
1. místo okresní kolo
3. místo krajské kolo
V této kategorii se nekoná celostátní kolo.

Adéla Janáková - sekunda - osmileté gymnázium

1. místo v krajském kole Prezentiády a za účast na Česko-slovenském grandfinále Prezentiády v Brně.
Soutěž z oblasti informačních technologií spočívala v tvorbě prezentace a prezentování na zadané téma.

Natálie Uhrová - sekunda - osmileté gymnázium

1. místo v krajském kole Prezentiády a za účast na Česko-slovenském grandfinále Prezentiády v Brně.
Soutěž z oblasti informačních technologií spočívala v tvorbě prezentace a prezentování na zadané téma.

Veronika Bělíková - sekunda - osmileté gymnázium

Veronika Bělíková příkladně prezentuje školu v anglické olympiádě.

Kateřina Hönigerová - sexta - osmileté gymnázium

Kateřina Hönigerová dlouhodobě úspěšně prezentuje naši školu v různých soutěžích a olympiádách.

Krajské kolo soutěže S vysočinou do Evropy – 8. místo (absolvovala znalostní test o Vysočině a prezentovala v anglickém jazyce na zadané téma).
Krajské kolo olympiády ze zeměpisu – 10. místo (jediná mezi 15 chlapci).
Matematická olympiáda kategorie B.

Nikola Hořejšová – oktáva - osmileté gymnázium

Nikola Hořejšová příkladně reprezentovala naší školu v Mezinárodní olympiádě v ruském jazyce, kterou pořádala Petrohradská univerzita. Umístila se na 3. místě.

Binderiya Bujidmaa – 2. B – čtyřleté gymnázium

1. – 2. místo v celostátním kole ve tvorbě spotřebitelského časopisu Spotřeba pro život, kterou organizuje společnost dTest.

Eliška Velíšková – sexta – osmileté gymnázium

1. – 2. místo v celostátním kole ve tvorbě spotřebitelského časopisu Spotřeba pro život, kterou organizuje společnost dTest.

Veronika Černá – sexta – osmileté gymnázium

1. – 2. místo v celostátním kole ve tvorbě spotřebitelského časopisu Spotřeba pro život, kterou organizuje společnost dTest.

Adam Prchal - 4. ročník maturitní obor Informační technologie

Ocenění dlouhodobé reprezentace školy, prezentace školy na veletrhu škol v Nitře na Slovensku. Vzorný přístup ke studiu a zavádění novinek v oblasti informačních technologií do školní praxe.

Miroslav Váňa - 4. ročník maturitní obor Mechanik seřizovač

1. místo v krajské kole Kovo Junior 2019 programování CNC strojů, kategorie jednotlivci. 
1. místo v krajské kole Kovo Junior 2019 programování CNC strojů, kategorie družstva. 
13. místo v celostátním kole Kovo Junior 2019 programování CNC strojů.

Bartoloměj Pacal - KOVO Junior

1. místo v krajské kole Kovo Junior 2019 programování CNC strojů, kategorie družstva.
Propagace střední školy v Kutné Hoře.

Radek Ritschel - 1. ročník učební obor Nástrojař

2. místo v krajském kole Kovo Junior 2019 strojní mechanik, nástrojař a puškař.
11. místo v celostátním kole Kovo Junior 2019 strojní mechanik, nástrojař a puškař.

David Nevoral - 3. ročník maturitní obor Informační technologie

3. místo v krajském kole Office Areny 2019

Sestava týmu:

Matyáš Kozák, Martin Chlubna, Patrik Pokorný - 2. ročník studijní obor Mechanik seřizovač SOŠ,
Michal Doležal, Martin Kučírek, Adam Mašín - 2. ročník studijní obor Strojírenství SOŠ,
Jakub Egart, Tomáš Končel, Dominik Šimůnek a Milan Tvrdík - gymnázium.

Chlapci z Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou, kteří zvítězili ve všech utkáních bez ztráty jediného bodu a stali se tak celkovými vítězi v krajském finále KB FLORBAL CHALLENGE (krajské finále chlapců ve florbalu kategorie VI). Finále se konalo 24. 1. 2019 ve Sportovní hale Sportovního klubu Jihlava. Turnaje se zúčastnila nejlepší družstva z okresních kol - Střední průmyslová škola Třebíč, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Střední škola stavební Jihlava, Střední škola informatiky a cestovního ruchu Humpolec, Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou.

Svou herní dovedností, nasazením, týmovou strategií hry a maximální snahou o dosažení co nejlepšího výsledku si vybojovali účast v národním finále.

Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v soutěžích a olympiádách v dalších letech. Poděkování také patří všem pedagogům, kteří studenty na soutěže a olympiády připravují.

Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání


rss