Nové informace MŠMT k přijímacím zkouškám ve školním roce 2020/2021


Na základě uvedených informací předpokládáme, že se jednotné přijímací zkoušky budou povinně konat pro uchazeče do osmiletého gymnázia.


Do čtyřletých maturitních oborů předpokládáme, že se přijímací zkoušky konat nebudou, přijímací řízení bude na základě prospěchu ze ZŠ.


Kritéria pro přijímací řízení budou zveřejněna v lednu 2021 dle legislativy.


Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss