ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Nová stavba v areálu střední školy

V areálu Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy v Ledči nad Sázavou v Koželské ulici bylo od začátku letošního roku živo. Kraj Vysočina financuje výstavbu garáží a skladu pro potřeby školy v celkové hodnotě 3 miliony Kč. 26. ledna 2018 proběhlo předání staveniště dodavateli stavby Jánu Muchovi, Pardubice. Ani zimní měsíce zaměstnance stavební firmy nezastavily ve stavebních pracích. Někdy počasí přálo, jindy bylo opravdu mrazivo. Nová stavba zahrnuje garáž pro dodávku, dvougaráž pro osobní automobily a sklad zahradní techniky. Stavba byla dokončena a zkolaudována koncem května 2018.

Důvodem pro výstavbu nových garáží a skladu je opuštění školní budovy bývalé svářecí školy a garáží, které jsou v majetku Kraje Vysočina. Na tomto místě bude vybudováno nové sídlo Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Ledči nad Sázavou. Stávající objekt budovy svářecí školy a garáží bude zbourán a na tomto místě vyroste nový funkční areál - výjezdová základna ZZS, zahrnující jednopodlažní přízemní budovu pro zásahovou techniku a pro personál výjezdového stanoviště.

Ing. Vlasta Rýdlová a Mgr. Ivana Vitisková

rss