ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Návštěva žáků v Lakum Galma, a. s.

Dalším sociálním partnerem, se kterým naše škola dlouhodobě spolupracuje, je podnik Lakum Galma, a. s. v Humpolci. V lednu byli žáci čtvrtého ročníku mechanik seřizovač v tomto podniku na odborné exkurzi.

Žáci se seznámili se základními částmi technologie (výrobními zařízeními, s používanými chemickými látkami a principy nanášení PÚ) galvanického zinkování/zinko-niklování a kataforézního lakování. Návštěva výrobních linek byla završena ukázkou a vysvětlením neutralizační stanice s důrazem na její důležitost pro životní prostředí. Kvalitu povrchové úpravy, především tloušťku aplikované vrstvy si žáci vlastnoručně ověřili formou měření pomocí tloušťkoměru (Elcometr 456) a rentgenového zařízení X-Ray. Zkoušku přilnavosti si vyzkoušeli za pomoci sady pro mřížkovou zkoušku, kde vyhodnocení probíhalo dle ČSN 2409. V závěru exkurze si žáci vyzkoušeli virtuální realitu (pomocí 3D brýlí), kterou společnost Lakum-Galma a. s. používá v rámci „štíhlé výroby“. Respektive jako simulaci před fyzickým zásahem do vlastní výroby.

Odborná exkurze byla velmi přínosná, především ověřování teoretických znalostí v praxi.

Ing. Jakub Petr


rss