ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Návštěva absolventa

V pátek 8. února 2019 zavítal mezi maturanty do třídy Oktávy a 4.B bývalý absolvent gymnázia, Ing. Jaroslav Schuster, student doktorského oboru Teorie a technologie výbušnin.
Ve své přednášce seznámil žáky se studiem na Univerzitě Pardubice, fakultě chemicko-technologické, popsal zázemí a laboratoře, ve kterých probíhá výuka.
Ke konci hodiny byl prostor pro dotazy. Žáci se dozvěděli informace o zahraničních stážích, stipendiích a systému studia vysoké školy.

rss