Archiv

Naši studenti v 17. ročníku zeměpisné olympiády


Téměř na den přesně se po roce do celostátního kola zeměpisné olympiády, které proběhlo 13. a 14. dubna 2015 v Praze na Přírodovědecké fakultě University Karlovy, opět probojoval Martin Štěpánek, student 3. ročníku vyššího gymnázia. Cesta do republikového kola není vůbec snadná. Znamená umístit se nejméně do 2. místa školního, okresního i krajského kola, což se Martinovi stoprocentně povedlo (ve všech kolech se umístil na 1. místě) a reprezentoval tak Vysočinu v kategorii D z krásného 5. místa v absolutním pořadí celé ČR.

Kategorie D je velmi náročná, protože je společná studentům 1. - 4. ročníků gymnázií. Soutěží se ve třech oblastech - práce s atlasem, znalostní test bez atlasu a praktická část. V ústředním pražském kole praktická část probíhala přímo v terénu, v lokalitě Svatého Jana pod Skalou na území CHKO Český kras, kde účastníci měřili a počítali průtok malého vodního toku či za pomocí teodolitu určovali nadmořskou výšku místního kopce.  Právě tato část byla Martinovou nejsilnější zbraní. V silné konkurenci se umístil na konečném 9. místě s úspěšností 72%, přičemž úspěšnost nejlepších 10 řešitelů se pohybovala od 70 do 78 %!

K velmi úspěšným soutěžícím patřila i Kateřina Hönigerová ze sekundy, která získala v krajském kole v kategorii B (7. ročník ZŠ) 6. místo, což znamenalo 60. místo v absolutním pořadí ČR. Sedmnáctého ročníku zeměpisné olympiády se letos na našem gymnáziu zúčastnilo 11 žáků ve školním kole, z nichž postoupili do okresního kola 4 žáci v kategoriích B, C a D. Vedle výše jmenovaných patřil k úspěšným v okresním kole ještě Rostislav Berka, který skončil na 3. místě v kategorii D. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy, stejně jako všem ostatním účastníkům, kteří se nebáli vyzkoušet své zeměpisné znalosti a dovednosti v soutěži.


Autor textu: Mgr. Jaroslav Šťastný


rss