ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Naše škola s Krajem Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2023

V letošním roce jsme po covidové přestávce reprezentovali naši střední školu na stánku Kraje Vysočina na výstavě středních škol v Nitře na Slovensku. Ze všech středních vysočinských škol se této výstavy zúčastnilo pouze pět středních škol. Kraj Vysočina je partnerským krajem nitranského samosprávného kraje. Slavnostní zahájení za přítomnosti zástupců ministerstva průmyslu SR a Nitranského samosprávného kraje proběhlo 21. června 2023. Naše škola zaujala mikroúderovým strojem Pramark, který se používá ve výuce technických oborů k trvalému značení výrobků. Návštěvníci si mohli odnést dárky v podobě otvíráku, lžíce nebo lžičky s libovolnými nápisy dle přání, které na stroji vytvářel Tomáš Drnovec, student 2. ročníku oboru strojírenství. Ve středu 21. června odpoledne proběhlo jednání se zástupci partnerské Střední odborné školy technické z Komárna (Slovensko), vzájemně jsme vyhodnotili letošní realizaci výměnných pobytů mezi našimi školami a domluvili jsme se na pokračování této spolupráce v dalších letech. Prezentace školy se vydařila a zařadili jsme se mezi vybrané vystavující střední školy z Kraje Vysočina.

https://www.kr-vysocina.cz/krajske-stredni-skoly-z-vysociny-se-prezentovaly-na-vystave-mlady-tvorca-v-nitre-rysuje-se-dalsi-preshranicni-spoluprace-skol/d-4121100 

Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání

Video z našeho stánku

rss