ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Naše škola přispívá k ochraně životního prostředí

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou se díky svým žákům, studentům, pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,60 t. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos školy je uveden v Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 7,16 tun. Víte, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 3 ks.

Nebylo nutné vytěžit 351,76 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 14 krát.

Došlo také k úspoře 3 621,08 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 3622 krát.

Podařilo se recyklovat 345,13 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 15 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 12,18 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 2166 1€ mincí nebo 15,05 kg hliníku, který by stačil na výrobu 1004 plechovek o objemu 0,33 l.

Jménem vedení školy děkujeme všem žákům, studentům, pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům, kteří se do sběru elektrozařízení zapojili a přispěli k ochraně životního prostředí.

Mgr. Ivana Vitisková, Ing. Vlasta Rýdlová


Data uvedená v tomto článku byla vygenerovaná 12. 3. 2021 12:20 z informačního systému RECOS pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou


rss