ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Na SOŠ začaly maturitní zkoušky

Po nestandardním školním roce zejména distančního vzdělávání začaly dnes (tj. 19. května 2021) maturitní zkoušky na střední odborné škole. V tento den zahájili studenti 4. ročníků, oborů informační technologie, strojírenství a mechanik seřizovač, obhajobu svých znalostí, vědomostí a dovedností v praktické části maturitní zkoušky.

Příští týden, od pondělí do středy – od 24. do 26. května 2021, je čeká asi nejobávanější část zkoušky z dospělosti, didaktické testy z českého jazyka a literatury, anglického a ruského jazyka a matematiky.

První červnový týden je dobou, kdy letošní maturanti budou dokazovat maturitní komisi, že přes nelehké období vše zvládli a přesvědčí zkoušející, že úroveň jejich teoretických znalostí je dostatečná pro úspěšné absolvování ústní maturitní zkoušky.

Všem letošním maturantům přejeme při maturitní zkoušce hodně štěstí.

Soňa Poupětová a Jarmila Zelená
třídní učitelky 4. ročníků


rss