ZE ŽIVOTA ŠKOLY

MUB-line veletrh

Žáci semináře Podnikatelské činnosti měli konečně možnost navštívit, byť virtuálně, veletrh fiktivních firem. Veletrh se konal 9.-10. prosince pod záštitou Metropolitní univerzity Praha, která je také zřizovatelem fiktivní banky, jejichž služeb mohou využívat fiktivní firmy z českých i slovenských škol.

Veletrhu se zúčastnilo různým způsobem 56 firem, celkově z 45 škol z České i Slovenské republiky. Naší školu zastupovaly hned firmy čtyři. Firmy žáků ze sexty se účastnily pouze soutěže o nejlepší logo, ale septimánské společnosti byly aktivní i ve veletržním obchodování. Kromě soutěží o nejlepší logo, leták a prezentaci a samotného obchodování mezi firmami bylo náplní také několik odborných přednášek. 

Jsem velmi ráda, že především členové Palisových svačinek se osvědčili v tom, co je základem tohoto semináře, a to v týmové práci, samostatném rozdělení úkolů i převzaté odpovědnosti za jednotlivé činnosti. 

Sice naše firmy nevyhrály žádnou z cen, ale věřím, že zkušenost pro ty, kteří opravdu pracovali, je nedocenitelná.

Děkuji všem svým kolegům, kteří umožnili septimánům v tuto dobu, kdy každá minuta na prezenční výuce se počítá, věnovat se činnostem v rámci on-line veletrhu.

Jana Flekalová

rss