ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Motivační beseda

Žáci maturitního ročníku měli možnost vyslechnout prezentace čtyř našich absolventů, kteří po pěti letech znovu zavítali do našeho gymnázia - tentokrát už v roli přednášejících.


Adam je absolventem mediální studiích a v současnosti studuje kameru. Nicole vystudovala Masarykův ústav ČVUT a pracuje v recruitmentu (personalistice), Lenka vystudovala obor biochemie na UK Hradec Králové a Petra úspěšně absolvovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Každý z nich prezentoval svůj obor a krátce se rozdělil o své zkušenosti ze studia i z uplatnění v zaměstnání.


Naši maturanti pozorně sledovali, potom dostali prostor i pro své dotazy. Na závěr nastínili své plány do budoucna, což naši čtyři absolventi podle svých zkušeností okomentovali, popř. i poradili.


Motivační beseda se vydařila. Jsme rádi, že nás naši absolventi dobře reprezentují každý v oboru, ve kterém působí. Přejeme jim zdar v práci i v osobním životě.

rss