Archiv

Moderní trénink zvířat

Naše škola zve na atraktivní přednášku pana FRANTIŠKA ŠUSTY z pražské ZOO, která se bude konat v  pátek 10. dubna 2015 od 15.00 v MULTIFUNKČNÍM SÁLE GYMNÁZIA. Vstupné je dobrovolné a po přednášce bude  možnost zakoupení knihy s podpisem autora a interaktivního CD. Přednáška má název MODERNÍ TRÉNINK ZVÍŘAT.

Kdo je vlastně pan Šusta?

RNDr.František Šusta, PhD. je absolventem ledečského gymnázia, Přírodovědecké fakulty UK (obor učitelství biologie-geografie) a katedry ekologie a životního prostředí na Fakultě lesnické a environmentální ČZU. Od roku 2008 pracuje  jako vedoucí oddělení tréninku zvířat  v ZOO Praha. Vede interaktivní programy, semináře  i praktické lekce pro majitele psů a koní. Je autorem desítek odborných článků a knihy Trénink je rozhovor. Vytvořil dvě inovativní a uznané metodiky tréninku zvířat. Jako první Čech se stal členem mezinárodních organizací zabývajících se chováním zvířat (např. Animal Behavior Management Aliance). Vystupuje v různých rozhlasových i televizních pořadech, např. Zázraky přírody nebo Show Jana Krause.

Více se o něm a hlavně o jeho práci můžeme dovědět jednak na  internetových  stránkách ZOO Praha, ale také na webu organizace Zaobzor www.zaobzor-os.cz/či na stránkách, kde popisuje způsob tréninku www.trainingisdialogue.com.

O co se vlastně jedná?  Proč říkáme trénink a ne výcvik?

Protože zvíře je pro nás, stejně jako sportovec pro svého trenéra, partnerem a nikoliv kusem tupé hmoty bez vlastní vůle. Sportovec a jeho trenér jdou jako dva parťáci společně k cíli. Sportovec vkládá své úsilí a nadání, trenér mu ukazuje cestu. Na konci jejich cesty leží sportovcův cíl. To on tlačí vše kupředu, protože on sám chce, a trenér mu jen pomáhá k jeho cíli dojít. Ví, že žádní dva sportovci nejsou stejní a vnímá to, co jeho svěřenec říká a potřebuje. Přesně tak to má fungovat i v tréninku zvířat pozitivním posilováním. (citace z webu p. dr. Šusty).

Aktivity a metody pana doktora Šusty jsou dobře známé mnoha chovatelům psů, ale i chovatelům jiných zvířat. Smyslem a cílem metod je zlepšení vztahu člověk - zvíře, lepší poznání zvířecího chování. V praxi se může jednat např. o odstranění nebezpečného chování některého zvířete či o lepší využití dobrých vlastností a schopností zvířat. Kvůli přísným veterinárním opatřením samozřejmě nemohou být žádná zvířata ze ZOO vyvážena, ale přednáška bude obohacena mnoha videonahrávkami a fotografiemi.

Přednáška pro žáky nižšího gymnázia, kvinty a 1.B proběhne v pátek 10. dubna 5. a 6. vyučovací hodinu, přednáška pro starší studenty naší školy a pro veřejnost bude od 15 hodin.

rss