Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

V souladu se současnou zhoršenou epidemickou situací a rozšíření onemocnění COVID-19 Ministerstvo zdravotnictví nařizuje ve vnitřních prostorách budov používání ochranných prostředků. Za ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Mimořádné opatření  se vztahuje na všechny vnitřní prostory školy – Husovo náměstí 1, Koželská 551, 552 a Poštovní 405. 

Doporučení - dodržovat pravidlo 3 R - roušky, ruce, rozestupy (nosit roušky, mýt si ruce a dodržovat dostatečné rozestupy).


rss