Archiv

Mikulášská besídka na Gymnáziu

V pátek 4. prosince ožila naše škola spontánními hlasy našich žáků, ale jinak než obvykle. Tušíte správně. Naši školu navštívil Mikuláš v doprovodu andělů a čertů. V některých tvářích jsme mohli poznat žáky sexty a druhého ročníku, kteří si celou akci připravili a provedli. Během dopoledne navštívili všechny své mladší spolužáky od primy až po kvintu. Ti hodní dostali perníčky, "výtečníci" z jednotlivých tříd tradiční bramboru. Nadílka se vydařila a přinesla radost nejen obdarovaným, ale i samotným dárcům.

rss