ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Mezinárodní den jazyků na naší škole

FOTOGALERIE

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

Evropský den jazyků (EDJ) se slaví 26. září už od roku 2001 po celé Evropě. Obecné cíle jsou: upozornit veřejnost na důležitost studia jazyků, posilování mnohojazyčnosti a interkulturního porozumění. Jako každý rok i letos proběhla řada aktivit organizovaných po celé Evropě. V České republice se zapojilo několik desítek škol. Naše škola zorganizovala den jazyků letos už posedmé.

JAZYKY NA NAŠÍ ŠKOLE

Výuce cizích jazyků na gymnáziu je dlouhá léta věnován velký prostor. Vedle mateřského jazyka se vyučuje angličtina, němčina, francouzština a ruština. Opomenout nesmíme ani latinu. A to na školách podobné velikosti rozhodně není běžné.

V různých soutěžích a olympiádách dosáhli naši žáci v minulosti mnoha úspěchů, dokonce i na celostátní úrovni. V minulých letech jsme také vycestovali do několika cizích zemí – do Ruska, Anglie, Švýcarska, v roce 2020 pojedeme do Francie. Pravidelné jsou i zájezdy do Německa a Rakouska.

Také se účastníme mnoha výzev, připomeňme např. projekty S anglickým jazykem do dalších předmětů nebo Online výuka jazyků. Střední odborná škola opakovaně využila možnosti vycestování v rámci projektu Erasmus+. Každý rok podstatná část žáků maturitních ročníků složí mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka (FCE či PET).

Při zpětné vazbě od absolventů se ukazuje, že díky velmi dobré přípravě z našeho gymnázia problém s cizím jazykem na vysokých školách nemají. Protože jeden cizí jazyk je málo, a protože přísloví „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“ platí naplno, mají naši studenti před konkurenty z jiných škol náskok.

DEN JAZYKŮ U NÁS

Také proto jsme si den jazyků připomenuli. Představení proběhlo v pátek 27. září v multifunkčním sále. Letos se prezentovala angličtina, francouzština a němčina. Představení se setkalo s velkým úspěchem. Celý asi osmdesátiminutový program byl zahájen studentskou hymnou Gaudeamus igitur, kterou hezky zazpívali žáci předmaturitního ročníku gymnázia.

Na květnový zájezd do Švýcarska zavzpomínaly v pečlivě připravené prezentaci Viktorie Březinová a Anna Nguyen ze současné oktávy. Zájezd byl připraven Mgr. Vendulou Pajerovou.

Žáci SOŠ, obor informatika, navštívili Londýn v rámci projektu Erasmus+. Pracovali v různých firmách, které měly spojitost s jejich oborem. Ze svého pobytu připravil David Nevoral prezentaci a Adam Prchal natočil a sestříhal krátký film, přímo na profesionální úrovni. Projekt vedla Ing. Jana Flekalová.

Do třetice všeho dobrého: Nikola Velátová ze 7.S (septima), která také spolu s Bohuslavem Žáčkem celý program výborně moderovala, informovala o své stáži na střední škole ve Francii. Pro ostatní bylo velmi povzbudivé vidět a slyšet, jak je možné se svou pílí a schopnostmi prosadit i v cizojazyčném prostředí.

Žáci gymnázia i SOŠ celý program pozorně sledovali a po zásluze jednotlivé účinkující odměnili potleskem. Naše škola prokázala, že studium jazyků je tu jednou z oblastí, na které nám záleží a ve které se snažíme dosahovat výborných výsledků.

rss