Archiv

Maturity 2017 na SOŠ

Na střední odborné škole začaly maturitní zkoušky. Ve středu 26. 4. a ve čtvrtek 27. 4. 2017 konali žáci a žákyně 4. ročníku studijních oborů  informační technologie a strojírenství a 3. ročníku dálkového studia oboru podnikání praktickou část maturitní zkoušky. V rámci této zkoušky žáci účtovali a prováděli ekonomické výpočty. V rámci počítačové části vytvářeli žáci oboru informační technologie reklamní letáky, tvořili a upravovali webové stránky, pracovali v databázovém programu a programovali počítačové aplikace. Součástí jejich maturitní zkoušky bylo také napsání obchodního dopisu. Žáci oboru strojírenství prováděli konstrukční výpočty a zpracovávali technickou dokumentaci.

Od úterý 16. 5. do pátku 19. 5. 2017 absolvovali žáci a žákyně na střední odborné škole ústní části maturitní zkoušky. Nejprve přistoupili před zkušební komisi žáci a žákyně oboru informační technologie, kteří skládali zkoušku z českého jazyka a literatury, z anglického jazyka, informačních a komunikačních technologií a odborných ekonomických předmětů. Po žácích informačních technologií přistoupili k ústním zkouškám také naši strojaři, kteří kromě zkoušky z českého jazyka a literatury předváděli své znalosti ze strojírenské technologie a stavby a provozu strojů. Jako poslední absolvovali ústní zkoušky z českého jazyka a literatury, ekonomických předmětů a z účetnictví studenti dálkového studia oboru podnikání.

rss